Българско списание за психиатрия

Том 4, брой 2, 2019 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Игнатова, Г. Ончев. Страданието от първо лице: качествено изследване върху бремето на тежката психична болест

Г. Ончев. Психопатология в съвремието и след него

ОБЗОРИ

К. Седмакова. Специфични взаимодействия  на психотропните медикаменти с антикоагуланти и антиаритмици в клиничната практика

Г. Кирилов, В. Велинов. Важни области при експертното освидетелстване на лица, суспектни за деменция – част I

Е. Харитов, К. Нацов, М. Гаралова, Л. Борисова, Й. Тивчева, И. Нацов. Нисковъглехидратна диета
и афективни разстройства

ДЕВИАЦИЯ И ГЕНИАЛНОСТ

П. Р. Димков. Темпераментната типология на Ернст Кречмер и креативността: опит за невробиопсихологично обяснение  и философско пояснение

И. Митрев. Кирилов и Достоевски

 КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „Писмото на един парафренен”  на Узунов и Заимов (1972)