Ехо

„Наркомания и рисуване. Мистичната символика в рисунките на един млад наркоман” (A. Marinow, 1973)
Анна и Зигмунд Фройд, Международен конгрес по психоанализа, Хага, 1920 г
Из „Бюлетин на БПА”, Бр. 2/ Декември 1992 г.
Урок по шиене за жени с деменция и изходни състояния, Щатска психиатрична болница Утика, Ню Йорк, XIX в.
Белият Лъв, 60-те години на XX век
Прилагане на статично електричество по метод на Galvani при пациент с психоза и табес дорзалис, Франция, около 1850 г.
Алоис Алцхаймер, Емил Крепелин, Роберт Гауп и Франц Нисл на брега на езерото Щарнберг, 1908 г.
Становище относно медийните изяви на членовете на Българската психиатрична асоциация
Акад. Андрей Владимирович Снежневский, автор на концепция за шизофрения с широки диагностични граници и за предетерминирания ход на ендогенната психоза и лидер на съветската психиатрия, на посещение в Университетската клиника по психиатрия на ВМИ – София, в Александровска болница, 60-те години на XX век.
Първата снимка на психиатричен пациент в медицинско списание – Revue Photographique des hopitaux de Paris, 1871, vol. 3.
Из рубриката „Хроника” на сп. „Медицински напредък”, 1902 г.
Проф. Джулс Масерман, бъдещ президент на Американската психиатрична асоциация и президент на Американската академия по психоанализа, със свои български колеги по време на посещението си в София през 1963 г.,  пред входа на  Университетската клиника на ВМИ – София в Александровска болница.
Проф. Никола Шипковенски и проф. Виктор Франкъл, Виена, 1969 г., Дунавски симпозиум по психиатрия
Трудовият колектив на Окръжната психоневрологична болница в гр. Ловеч на първомайска манифестация през 60‐те години на ХХ век
Началото на електроконвулсивната терапия в България – проф. А. Пенчев и доц. Хр. Петров, Клиника по психиатрия, Александровска болница, 1942 г.