Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):5-14

СТРАДАНИЕТО ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ БРЕМЕТО НА ТЕЖКАТА ПСИХИЧНА БОЛЕСТ

Десислава Игнатова, Георги Ончев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме. Грижите за хора с тежка психична болест, обичайно оказвани от техни близки, най-често се приемат като „семейно задължение“ и остават извън обхвата на изследванията за негативните последици от боледуването. Освен негативните последици, подлежащи на количествена оценка (разходи, време, субективно бреме, оценено със скали), една голяма част от последиците от оказването на грижи не могат да бъдат описани с числа или количественото им определяне не отразява същинския смисъл на проблема. Статията представя резултатите от качествено изследване на бремето на шизофрения и афективни разстройства в реалната клинична практика, като изследва пациенти и техните близки при хоспитализация и една година по-късно. Представени са цитати от близките и пациентите, като сходни изказвания са обединени в категории и макар с известни разлики в съдържанието, проучването открива сходни категории бреме при шизофрения и афективни разстройства.

Ключови думи: качествено изследване, неформални грижи, бреме на грижите, шизофрения, афективни разстройства

 

Пълен текст тук.