Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):36-44

НИСКОВЪГЛЕХИДРАТНА ДИЕТА И АФЕКТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА

Евгени Харитов, Калоян Нацов, Мария Гаралова, Людмила Борисова, Йоана Тивчева, Иво Нацов

Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме. Афективните разстройства са многолики както в клиничните си изяви, така и в патогенетичните си характеристики. Това е основа за значими интериндивидуални вариации в отговорите към терапията. Около 1/3 от пациентите с голямо депресивно разстройство (MDD) развиват клинични прояви на резистентна депресия (TRD). Диетичните интервенции представляват уникална и потенциално иновативна стратегия за лечение на разстройства на настроението, даващи окуражаващи резултати. Кетогенната диета (КД) е диета с високо съдържание на мазнини и ниско на въглехидрати. Тя принуждава организма да използва мазнини, а не въглехидрати като основен енергиен източник. КД притежава благотворни системни ефекти, както и невротрофични, невропротективни и противовъзпалителни свойства в ЦНС. Цел на настоящия обзор е оценкa на потенциала на КД като иновативна терапия при афективните разстройства и представяне на данни от проучвания върху животни и хора, изследващи диетичните интервенции в терапията на разстройствата на на­строението.

Ключови думи: афективни разстройства, биоенергетика, кетогенна диета, мозък

 

Пълен текст тук.