Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):52-55

КИРИЛОВ И ДОСТОЕВСКИ

Иво Митрев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив
Клиника по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

Резюме. Представен е литературният герой Алексей Кирилов от романа на Фьодор Достоевски „Бесове”. Акцентира се върху самоубийството на Кирилов и се търси отговор на въпроса дали става дума за психиатричен случай, или за екзистенциален герой. Що се отнася до автора – Достоевски, той е пример за доброто използване от забележителен писател на неврологично разстройство (епилепсия), превръщащо страданието в изкуство и недостатъка в предимство.

Ключови думи: самоубийство, епилепсия, Достоевски, Кирилов

Пълен текст тук.