Редакционен съвет

Проф. д-р Асен Жабленски, дмн, Winthrop професор

Университет на Западна Австралия, Пърт, Кралската болница в Пърт 

Проф. д-р Хелън Киласпи, дм

Университетски колеж Лондон, Институт за психично здраве

Проф. д-р Робърт Клонинджър, дм

Вашингтонски университет в Сейнт Луис, Катедра по психиатрия

Проф. д-р Йозеф Парнас, дм

Университет на Копенхаген, Психиатричен център

Проф. д-р Георги Киров, дм

Университет на Кардиф, Институт по психологична медицина и клинични невронауки

Д-р Тодор Толев, дм

Държавна психиатрична болница Раднево

Доц. д-р Мария Александрова, дм

Медицински университет – Плевен, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Мариана Арнаудова, дм

Медицински университет – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Полк. доц. д-р Тони Дончев, дм

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Христо Кожухаров, дм

Медицински университет – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. Хариета Манолова, дм

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. д-р Райна Мандова, дм

Медицински университет – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Вихра Миланова, дмн

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Ваня Матанова, дпсн

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедра по клинична психология

Доц. д-р Павлина Петкова, дпс

Варненски свободен университет, Катедра по психология

Проф. д-р Надя Полнарева, дм

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Георги Попов, дмн

Медицински университет – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. д-р Стефан Попов, дм

Медицински университет – Пловдив, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. д-р Калоян Стойчев, дм

Медицински университет – Плевен, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. д-р Весела Стоянова, дм

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Доц. д-р Димитър Терзиев, дм

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Проф. д-р Светлозар Хараланов, дм

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология