Класическо психиатрично наследство

Откъс от “Атаки срещу свързването” на У. Бион (1959, 1967, 2023)

„Разновидности на теоретичната антипсихиатрия” на Н. Шипковенски

Откъси от „За псевдохалюцинациите” на В. Х. Кандинский (1890) (Продължение).

Откъси от „За псевдохалюцинациите” на В. Х. Кандинский (1890)

„Паралогично мислене” на К. Заимов (1973)

„Концепцията за болест в психиатрията” на Дж. Уинг

Откъси от „Психология и психопатология на религиозното чувство” на Хр. Петров (1941). Част втopа. Сектата „Петдесетници”

„Налудно поведение на болните с хронична налудност” на V. Magnan (1893)

„Нашето отношение към смъртта” на З. Фройд (1915)

„Споделена налудност” на C. Lasègue и J. Falret (1877)

„Налудообразуването и неговите механизми“ на К. Киров (1980)

„Психопатологията на Пиер Жане и динамичната концепция в психиатрията” на H. Ey (1939)

Откъси от „Нестинарство” на Е. Шаранков (1947)

„Картина и протичане на циклоидните психози“ на К. Леонхард (1972)

Откъс от „Начала на психиатричната диагностика” на К. Киров (1991)

Откъси от глава XIII, „Парафрения”, от учебника по психиатрия на Е. Kraepelin (1913)

Откъси от „Атебриновите психози” на Г. Узунов (1946)

Откъси от „Психичният автоматизъм” на de Clérambaut (1942)

Откъси от „Психология и психопатология  на религиозното чувство” на Хр. Петров (1941)

Откъси от VIII издание на учебника по психиатрия на Е. Kraepelin (1913)

Откъси от „Писмото на един парафренен”  на Узунов и Заимов (1972)