Българско списание за психиатрия

Том 8, брой 3, 2023 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев, И. Каменова, Д. Игнатова. Разстройства на интелектуалното развитие в МКБ-11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ф. Д. Сиял, К. Шах, А. А. ур Рахман, А. А. Пирзадо, М. Х. Кхосо, З. А. Шаик, А. А. Бхуто, Х. Хусейн, Х. Халид. Нагласи на медици и служители към суицидните опити: проучване в Медицински университет „Беназир Бхуто”, Ларкана

О. Банира, О. Юркив, В. Дидковский, О. Никитин, И. Венцкивска, М. Чапля, З. Кечур. Мултидисциплинарен подход за обслужване на мизофонията: нашият алгоритъм

К. Акабалиева. Оптимизиране на скалата на Chapman & Chapman за оценка на крачно доминиране като по-лесен и ефективен инструмент за измерване на латерализация при пациенти с шизофрения

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Иванова. Пациент с шизофрения в коморбидност с деутаренопия

ОБЗОРИ

Пл. Минчев. Българските психиатри в диалог с психоанализата

В. Велинов, Г. Кирилов. Психичните годности на свидетелите в правната процедура. I част

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „За псевдохалюцинациите” на В. Х. Кандинский (1890)

ЕХО

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ