Българско списание за психиатрия, 2023; 8(3):38-46

БЪЛГАРСКИТЕ ПСИХИАТРИ В ДИАЛОГ С ПСИХОАНАЛИЗАТА

Пламен Минчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Резюме. Целта на статията е да опише отношението на българските психиатри към психоанализата като теория и практика и как те я разбират и анализират. Описани са основните моменти в критиката или подкрепата към нея. Основният извод, който се налага, е, че като цяло отношението към психоанализата е критично и в известна степен противоречиво. Оценката на психоанализата се прави от различни идеологически и методични позиции.

Ключови думи: психоанализа, българска психиатрия, история на психиатрията, история на психоанализата

Пълен текст тук.