Българско списание за психиатрия

Том 8, брой 2, 2023 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев, И. Каменова, Д. Игнатова. Неврокогнитивни разстройства в МКБ-11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Иванова, М. Календжиева. Личностов тип и стилове на общуване при бъдещите медици

Н. Ангелова, В. Божанова. Психосоциален дистрес при пациенти с онкологично заболяване в начален етап на лечение

А. Саварзадех, З. Ахмадванд, Ф. Шафией, Б. Бозорг. Ефективност на когнитивно-поведенческата терапия при социална фобия и възприемането на телесния образ

В. Гупта, С. Санчая, А. Гарг, С. Мана. Проучване върху депресия, тревожност и нива на стрес сред специализанти в третична здравна служба в Североизточна Индия

ОБЗОРИ

П. Петров. Хранителни разстройства и несуицидно самонараняващо поведение в юношеска възраст

И. Греченлиев. Първи психотичен епизод – продроми и предиктори

ДЕВИАЦИЯ И ГЕНИАЛНОСТ

Откъси от „Стриндберг и Ван Гог” на K. Jaspers (1926)

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

„Паралогично мислене” на К. Заимов (1973)

ЕХО

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ