Българско списание за психиатрия

Том 8, брой 4, 2023 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев, И. Каменова, Д. Игнатова. Невроразвитийни разстройства в МКБ-11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Й. Маринова, М. Димитрова. Дебют на психиатрични разстройства в хода на постковидния синдром. Серия случаи от практиката

М. Бакрачева, М. Замфиров. Адаптация на кратката скала за тъмната тетрада (психопатия, нарцисизъм, макиавелизъм и садизъм) в българска популация

К. Акабалиева. Нова насока за измерване на латерализацията при шизофрения

ОБЗОРИ

В. Велинов, Г. Кирилов. Психичните годности на свидетелите в правната процедура. II част

Г. Бупеш, Г. Варша, Г. Ш. Гоел, Г. Асеем. Системен преглед на литературата върху възприемането на стреса и неговия ефект при пациенти с незаразни болести

СВЕТОВНА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Приложение и безопасност на електроконвулсивната терапия

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „За псевдохалюцинациите” на В. Х. Кандинский (1890) (Продължение).

ЕХО

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ