Българско списание за психиатрия

Том 7, брой 4, 2022 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев, И. Каменова, Д. Игнатова. Обсесивно-компулсивно и сродни разстройства в МКБ-11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Игнатова, П. Маринова-Джамбазова, Г. Ончев. Травматични преживявания в детството и алекситимия като рискови фактори за негативни последици за психичното здраве при студенти по медицина: търсене на потенциално модифицируеми рискови фактори

Т. Телбизова, С. Върбанов. Оценка на ситуацията по време на болка от пациенти с хронична болка и депресия

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Г. Гачева, П. Петров. Клиничен случай на пациентка на 16-годишна възраст с анорексия нервоза и екстремно нисък индекс на телесна маса

ОБЗОРИ

Р. Крумова-Пешева. Актуалност и деструкция – за някои възгледи на Вейко Техке

Т. Радева. 50 години употреба на термина алекситимия: по-близо ли сме до сърцевината на проблема?

ИНСПЕКЦИИ

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „Психология и психопатология на религиозното чувство” на Хр. Петров (1941)

ЕХО

IN MEMORIAM

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ