Българско списание за психиатрия, 2022; 7(4):30-35

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА НА 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АНОРЕКСИЯ НЕРВОЗА И ЕКСТРЕМНО НИСЪК ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА

Габриела Гачева, Петър Петров

Медицински университет „П. Стоянов“ – Варна, и Университетска болница „Света Марина“ – Варна

Резюме: Анорексия нервоза е хранително разстройство, което се характеризира с ограничаване на приема на храна, загуба на тегло, нарушено възприятие за формата на собственото тяло, страх от напълняване и стремеж към слаба фигура. Дебютът по правило е в юношеска възраст, а през последните години нерядко и в детска възраст. Поради отричане от страна на родителите и стигма по отношение на психичните разстройства специализирана помощ се търси късно. Представeният случай е на 16-годишна девойка с анорексия нервоза, индекс на телесна маса 10.4, нужда от лечение в условия на реанимация и сърдечни усложнения. Сърдечно-съдовите усложнения при заболяването са чести, разнообразни и потенциално фатални, и изискват насочено кардиологично мониториране и лечение. Лечението на пациенти с анорексия нервоза, особено при наличие на усложнения, от мултидисциплинарен екип специалисти и задължителното включване на разширеното семейство в терапевтичния процес позволяват пълноценнoто възстановяване. Възможността за проследяване на пациентите в периода след хоспитализацията също е от ключово значение.

Ключови думи: анорексия нервоза, сърдечни усложнения

Пълен текст тук.