Българско списание за психиатрия, 2022; 7(4):3-12

ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО И СРОДНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ-11

Георги Ончев, Ивайла Каменова, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Представят се диагностичните указания в раздела за обсесивно-компулсивно и сродни разстройства в МКБ-11, новите категории в него, отликите от МКБ-10 и основанията за групирането и за промените. Запознаването с тази група в новата класификация, обслужващо предимно дидактичната цел, е придружено от феноменологичен анализ, диференциална диагноза, коментари и хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за клиничната практика.

Ключови думи: обсесивно-компулсивно разстройство, телесно дисморфно разстройство, олфакторно себеотносно разстройство, хипохондриаза, разстройство с трупане на вещи, трихотиломания, екскориация, МКБ-11

Пълен текст тук.