Българско списание за психиатрия, 2023; 8(4):3-13

Невроразвитийни разстройства в МКБ-11

Георги Ончев, Ивайла Каменова, Десислава Игнатова
Катедра по психиатрия и медицинска психология,
Медицински университет – София

Резюме. Представят се диагностичните указания за невроразвитийните разстройства в МКБ-11 (без разстройствата на интелектуалното развитие и разстройството с хиперактивност и дефицит на вниманието, представени в предишни броеве), групирани в един раздел за разлика от МКБ10. Те са придружени от феноменологични описания и диференциална диагноза. Изтъкват се терминологичните и концептуалните промени и предпазливият подход в диагностицирането.


Ключови думи: невроразвитийни разстройства, разстройства на развитието на речта и езика, разстройство от аутистичния спектър, развитийно разстройство на ученето, развитийни моторни разстройства, МКБ-11

Пълен текст тук.