Българско списание за психиатрия, 2023; 8(4):42-52

Психичните годности на свидетелите в правната процедура. II част

Владимир Велинов1, Георги Кирилов2


1 Пенсионер, вещо лице при Софийски градски съд, Медицински университет – София

2 Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Резюме. Представени са психичните разстройства съобразно МКБ-10 и особеностите на експертната оценка относно годностите на пациентите да свидетелстват в съда. Подчертано е значението на водещия синдром.

Ключови думи: МКБ-10, разстройства, свидетелски годности, водещ синдром

Пълен текст тук.