Българско списание за психиатрия, 2023; 8(4):53-59

Системен преглед на литературата върху възприемането на стреса и неговия ефект при пациенти с незаразни болести

Гупта Бупеш1 , Гупта Варша1 , Гуари Шанкар Гоел1 , Гарг Асеем2

1 Институт за медицински науки и изследвания – Амбала, Индия

2 Държавен медицински колеж Kalpana Chawla – Карнал, Харяна, Индия

Резюме. Въведение. Стресът може да повлияе невроендокринната система чрез промяна на глюкозните нива, които от своя страна се отразяват на поведението. Цел. Основната цел е да се изследват чрез системно проучване на литературата възприемането на стреса и неговият ефект при пациенти с незаразни болести. Методи. Проведено е цялостно проучване на литературата в базите данни в интернет (EMBASE, PubMed, PsycINFO, OVID, CDSR, CENTRAL, Scopus). Извлечените данни са обработени чрез описателна статистика за идентифициране на категориите, методите, участниците, ефекта на стреса върху незаразните болести (НЗБ) и резултатите на проучванията. Резултати. Резултатите са организирани според вида болести за практическо улеснение. Шестте категории болести обхващат четирите най-тежки като бреме на боледуване НЗБ: карцином, хипертония, хронична обструктивна белодробна болест, диабет и инсулт. Заключение. Показана е връзката на стреса с негативния ефект върху здравето на пациента. Възможни подходи за повлияване на тази връзка са редовните изследвания на нивата на глюкоза, комбиниране на консултиране и психологична терапия при индивиди с НЗБ и насърчаване на физическата активност.

Ключови думи: стрес, незаразни болести, хипертония, диабет, инсулт, хронична респираторна болест, кортизол

Пълен текст тук.