Българско списание за психиатрия

Том 6, брой 3, 2021 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев. За Scopus и точките

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Мл. Пенчев, Р. Божилова, Г. Джебир, И. Попов, О. Белчева, Р. Кънева, В. Миланова, Г. Киров. Изследване на когнитивни нарушения при пациенти с биполярно афективно разстройство, шизофрения, техните родственици и връзка с някои генетични маркери

Мл. Пенчев. Сравнение на когнитивните нарушения при пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения и влияние на клинични и катамнезни фактори върху когнитивните нарушения 

В. Стоянова, И. Каменова, Р. Владимирова. Възприет стрес при амбулаторни пациенти с депресия и тревожност в условията на пандемия от КОВИД-19

Е. Папазова, М. Бакрачева. Българска адаптация на скалата за проактивно и ригидно осмисляне на Трапнел и Кембъл

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

„Психопатологията на Пиер Жане и динамичната концепция в психиатрията” на H. Ey (1939)

ЕХО 

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

СТАНОВИЩЕ ЗА ЕТИКА И ЛОША ПРАКТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА „БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ“