Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):3-9

Дефицит на вниманието с хиперактивност и разрушителни и диссоциални поведения в МКБ-11

Георги Ончев, Десислава Игнатова, Ивайла Каменова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Представят се разстройството с дефицит на вниманието с хиперактивност и разстройствата с разрушително и диссоциално поведение в МКБ-11, техните диагностични указания и отликите от МКБ-10. Специален акцент се поставя на комплексния подход в тяхното разглеждане с отчитане на невроразвитийни, семейни и социални фактори за надеждното им разграничаване от други неболестни девиантни поведения. Независимо от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване с тези проблемни диагностични категории в новата класификация, клиничните описания са придружени от коментар за последиците при тяхното практическо прилагане с обсъждане на възможна стигматизация в посока на крайна медикализация или на отричане на явна патология.

 

Ключови думи: разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, разстройство с опозиционно и предизвикателно поведение, диссоциално поведенческо разстройство, МКБ-11

Пълен текст тук.