Българско списание за психиатрия

Том 3, брой 3, 2018 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Психика и роли

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Личности Усещане за жена: Климт, Кокошка и Шиле

ОБЗОРИ

Д. Игнатова, Г. Ончев. Глобално бреме на психичните заболявания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

С. Хараланов, Е. Хараланова, Д. Богданова, Р. Димитров, П. Терзииванова, Д. Шкодрова. Психомоторна биполярност при „униполярни” ендогенни депресии: клинично и теоретично значение за терапията и суицидната превенция

Д. Игнатова, Г. Ончев. Бреме на неформалните грижи за пациенти с психични заболявания преди и след стационарно лечение  

И. Нацов, С. Стефанов, К. Нацов. Дуалистичните класификационни системи и контекстуалната несигурност на психиатричната диагноза: неврастения – синдром на хронична умора   

В. Стоянова, Ж. Нацкова, Р. Владимирова, С. Кръстев, В. Вутова, М. Пенчев, С. Димитрова, В. Миланова, Г. Генчев. Оценка на самотата при депресия в късна възраст – социо-демографски и клинични характеристики               

В. Стоянова, Ж. Нацкова, Р. Владимирова, С. Кръстев, В. Вутова, М. Пенчев, С. Димитрова, В. Миланова, Г. Генчев. Боледуване от афективни разстройства в късна възраст – социо-демографски фактори, полярност (1част)

В. Стоянова, Ж. Нацкова, Р. Владимирова, М. Пенчев, В. Миланова, Г. Генчев. Боледуване от афективни разстройства в късна възраст – клинични характеристики (2 част)      

С. Цветкова, С. Бекир. Гневът като ресурс за промяна на житейски сценарий  

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

Н. Марков rTMS в психиатрията – индикации и протоколи

КНИГИ

„Психопатология – казуси. Първа част” под редакцията на проф. Н. Маджирова