Българско списание за психиатрия

Том 2, брой 4, 2017 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. За защитената среда      

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Ото Вайнингер (O. W.)  

ОБЗОРИ

Д. Комсийска. Оксидативен стрес, шизофрения и антиоксиданти 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Каканакова. Резултати от приложение на Въпросник НИВО1/ НИВО2 от DSM 5 ревизия на AПА   

И. Нацов, Вл. Нанков, С. Великова, Р. Трифонов, К. Нацов. Депресивна симптоматика при пациенти с повече от две телесни заболявания във възрастта 60-80 години в общата практика   

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, Т. Бацева, Р. Патричева, А. Толев, Т. Пракова, К. Джеджева, Н. Пировски, Р. Гъдев. Съзнание за болест и депресивни симптоми при шизофрения  

С. Стефанов. Хронична психична болест и „краткотрайно разстройство на съзнанието”

Х. Христова. Пренос и контрапренос

И. Нацов. Духовните вярвания като психосоциален здравен фактор

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, Т. Бацева, Р. Патричева, Т. Пракова, К. Джеджева, А. Толев, Н. Пировски, Р. Гъдев. Тежки психотични симптоми и погрешно идентифицирана като страх лицева експресия при шизофрения   

С. Стойков, И. Нацов. Електроконвулсивна терапия по време на бременност при пациентки с психични разстройства

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

Г. Ончев, Л. Кавръкова. Клиничен случай с фебрилна кататония