Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):26-31

Stiff limb syndrome – клиничен случай

Сашка Желязкова1,2, Младен Пенчев3,4

1Катедра по неврология, Медицински университет – София

2Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”– София

3Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

4Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”– София

Резюме. Синдромът на скования крайник (Stiff limb syndrome) е рядко автоимунно заболяване, част от спектъра на синдрома на скования човек (Stiff person spectrum disorders). Клинично се характеризира с флуктуираща ригидност и болезнени спазми на проксималните мускули в един от крайниците, провокирани от стимули. Флуктуиращата клинична симптоматика и първоначално нормалният неврологичен статус често водят до погрешно диагностициране на заболяването като психично (конверзионно разстройство). Представяме пациентка на 42 години с прогресираща скованост и болезнени спазми в десния крак, които постепенно водят до нарушения на походката. Пациентката е хоспитализирана в клиника по психиатрия, където е отхвърлено психично заболяване, и е насочена към клиника по нервни болести. Диагнозата stiff limb syndrome е поставена на базата на клиничната картина, неврологичния статус, електромиографските данни за непрекъсната активност в мускули агонисти и антагонисти и висок титър на анти-GAD65 антитела в серум. Представеният случай подчертава необходимостта от по добро познаване на синдрома от клиницистите, което ще допринесе за ранно диагностициране и лечение на пациентите.

Ключови думи: stiff limb syndrome, анти-GAD 65 антитела, психично разстройство,
клиничен случай

Пълен текст тук.