Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):15-20

Разпространение и предиктивни фактори за зависимост към интернет сред студенти парамедици в южен Тунис

Mouna Baklouti1, Houda Ben Ayed1, Hanen Maamri2, Nouha Ketata2, Zaher Abdelhedi3, Jihene Jdidi2, Yosra Mejdoub2, Mondher Kassis4, Sourour Yaich2, Jamel Dammak2

1Preventive Medicine and Hygiene Department, Hedi Chaker University Hospital, University of Sfax, Tunisia

2Community Health and Epidemiology Department, Hedi Chaker University Hospital, University of Sfax, Tunisia

3High Institute of Nursing, University of Sfax, Tunisia 4Preventive Medicine and Hygiene Department, Habib Bourguiba University Hospital, University of Sfax, Tunisia

Резюме. Въведение. Зависимостта към интернет (ЗИ) е ново явление, засягащо предимно млади хора, особено студенти. Проучването има за цел да изследва разпространението на ЗИ сред студенти парамедици (ParaMS) в Южен Тунис и да идентифицира предразполагащите фактори. Методи. Проучването е срезово и използва анонимен въпросник за самопопълване, приложен при рандомизирана извадка от ParaMS в Южен Тунис в периода март-май 2021 г. Резултати. От 315 участници 100 са мъже (32,7%). Средната възраст в извадката е 20,85 ± 1,31 години. 154 ParaMS са зависими към интернет, което дава болестност от 48,9%. Основните фактори, които са независимо свързани със ЗИ, са живеене в университетско общежитие (p = 0,011) или с приятели (p = 0,04), възраст на първо използване на интернет под 10 години (p < 0,001), вид на устройството за връзка, предимно смартфон или таблет (p = 0,02), и лаптоп (p = 0,001), често използване на интернет за онлайн игри (p = 0,009), слушане на музика и гледане на филми (AOR = 3.28; p = 0.008), висока скорост на интернет връзката (p < 0.001) и над 4 часа дневно общо време, прекарано в интернет (p = 0.037). От друга страна, дейности в свободното време като спортуване (p < 0.001) и занимания с изкуство или слушане на музика (p = 0.011) са независимо свързани с по-здравословна употреба на интернет. Заключение. Честотата на ЗИ сред студенти парамедици е тревожно висока. Предиктивните фактори за този феномен включват социодемографски и културни детерминанти. Необходимо е разработването на национална стратегия за промоция на здравословна и полезна употреба на интернет.

Ключови думи: зависимост, интернет, студенти парамедици, предиктивни фактори

Пълен текст тук.