Българско списание за психиатрия, 2024; 9(1):27-35

Ефектът на topiramate върху загубата на тегло и метаболитния синдром при хоспитализирани пациенти с шизофрения и шизоафективно разстройство с наднормено тегло: двойносляпо рандомизирано контролирано проучване

Hamid Reza Kamravan1, Shakiba Gholamzad2, Mohammad Reza Khodaie Ardakani1, Gita Sadighi1

1University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences – Tehran, Iran 2Iran University of Medical Sciences – Tehran, Iran

Резюме. Основания: Употребата на антипсихотици увеличава риска от наддаване на тегло и метаболитни усложнения. Нашата цел бе да изследваме действието на topiramate върху загубата на тегло и метаболитните усложнения. Методи: В 12-седмично двойносляпо клинично изпитване 66 пациенти с шизофрения и шизоафективно разстройство бяха разделени поравно в интервенционна (антипсихотик + topiramate) и контролна (антипсихотик + плацебо) група. Резултати: В групата с topiramate се постигна загуба на тегло от 2,65 кg и значимо намаляване на кръвната захар на гладно (p < 0.0001) след 12-седмично лечение. Заключение: Topiramate от 100 mg/d има значителен ефект върху загубата на тегло и редукцията на индекса на телесна маса и на кръвната захар на гладно при пациенти с шизофрения и шизоафективно разстройство, лекувани с антипсихотици. 

Ключови думи: topiramate, загуба на тегло, метаболитен синдром, шизофрения

Пълен текст тук.