Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):19-21

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ SARS-COV-2 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Диляна Геренска1, Цветелина Великова2
1Медицински университет – София; Специалист „Лекарствена безопасност“, PPD-България
2Лаборатория по клинична имунология, УБ „Лозенец“; Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Редица проучвания предполагат, че съществува асоциация между риска за предразположение към коронавирусна инфекция (COVID-19) и психичните заболявания, докато други изследователи описват такава асоциация само при пациенти с допълнителни рискови фактори за тежка инфекция като затлъстяване. От друга страна, широк спектър от тежки психични симптоми се срещат при пациенти с COVID-19, дори след пълно излекуване. Към момента медицинският консенсус препоръчва пациентите, страдащи от сериозни психични заболявания, да бъдат приоритизирани за ваксинация срещу COVID-19. Нещо повече, тези пациенти често имат и нарушения на имунната система, което ги поставя в риск за тежко протичане на SARS-CoV-2 инфекцията. Особено внимание трябва да се обърне на специфичната терапия при тях. Различните групи медикаменти, които те приемат, биха могли да дадат отражение върху имунния отговор след ваксинация срещу SARS-CoV-2, както и върху цялостното им физическо здравно състояние. На този етап не може да се твърди, че съществува повишен риск от нежелани лекарствени реакции след ваксинация срещу COVID-19 при пациенти, приемащи психофармакотерапия. Все още не е известно в каква степен хората, приемащи психотропни медикаменти, развиват добър имунен отговор и протекция след ваксинация срещу SARS-CoV-2, така че са необходими допълнителни проучвания в тази посока.
Ключови думи: психично заболяване, COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19 ваксина, антипсихотична терапия

Пълен текст тук.