Българско списание за психиатрия, 2020; 5(2):36-46

СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ВТОРА ЧАСТ: НОВИЯТ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПЛАСТ, ОТХВЪРЛЕН ОТ ОБЩНОСТТА У НАС

Петър Маринов1, 2, 3, Владимир Велинов2, Анка Петрова1, 2, Силвия Раловска1, 2

1ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД – София, 2СУ „Св. Климент Охридски” , 3Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Началото на развитието на съдебната психиатрия у нас е в края на XIX век. Основоположник е д-р Стефан Данаджиев, специализирал при Richard von Kraft-Ebing. По-късно във Франция   д-р Димитър Владов публикува първата съдебнопсихиатрична монография в Сорбоната. Никола Шипковенски изгражда истинската съдебнопсихиатрична школа у нас. Противоречивото развитие на тази специалност и недостигът на специалисти и здравни заведения са параметрите на кризата в съдебната психиатрия в началото на XXI век.

Ключови думи: съдебна психиатрия, Данаджиев, Владов, Шипковенски, криза

 

Пълен текст тук.