Българско списание за психиатрия, 2019; 4(4):3-10

ВЪРХУ ХЕДОНИЯТА И НЕЙНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Силвия Раловска1, Петър Маринов2

1ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД
2Катедра по неврология, психиатрия и МБС, Медицински факултет, Тракийски университет

Резюме. Хедонията е важна област от психичния живот на човека и животните. Проучванията в тази област са разнопосочни и разнопланови. Най-добре проучвана до момента остава анхедонията. Сравнително малко внимание се обръща на другите форми на разстройства на хедонистичния потенциал. Цел на нашата статия е да даде светлина на възможностите да се изгради спектър на патологичните отклонения от нормалната хедония.

Ключови думи: хедония, анхедония

 

Пълен текст тук.