Българско списание за психиатрия

Том 2, брой 3, 2017 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Тойнби и психиатрията  

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Едуард Хопър: „Целият отговор е там на платното” 

ОБЗОРИ

М. Пенчев, Ж. Нацкова, С. Димитрова, В. Вутова, В. Миланова. Шизофрения и амигдала     

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

И. Велева, М. Стоименова, М. Вълкова. Нарушение на фокусираното внимание и скоростта на обработка на информацията при болни с параноидна шизофрения  

В. Стоянова, Ж. Нацкова, В. Вутова, Р. Владимирова, С. Кръстев, М. Пенчев, С. Димитрова, В. Миланова. Клинико-демографски характеристики на пациентите с психични разстройства, лекувани в клиниката по психиатрия „Александровска” за 3-годишен период

Т. Толев. Бреме за психиатричната медицинска сестра – самооценъчна методика

А. Масурски, Д. Ковачева, Н. Грудева, В. Динчева, К. Кехайова Проблемът полидипсия и овладяването му в условията на психиатричен стационар

Р. Владимирова, В. Стоянова , С. Кръстев, В. Миланова. Ранна интервенция, превенция и рехабилитация на психично разстройство при жени с бременност и след раждане

Т. Толев. Защитените жилища в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево: (1) Концепции и начинания  

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

Вл. Николов. Повлияване на анхедония с Valdoxan при пациенти на метадоново лечение                        

КНИГИ

В. Борисов, И. Нацов. Една знаменита книга най-после намери родината си!

П. Маринов. Отзив: „Култура и психопатология. Антропология на психичната болест” – проф. Георги Ончев, 2017

Т. Толев. По повод „Култура и психопатология. Антропология на психичната болест” – проф. Георги Ончев, 2017

Г. Попов. Размисли за книгата на проф. Георги Ончев „Култура и психопатология. Антропология на психичната болест”