Българско списание за психиатрия

Том 2, брой 2, 2017 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. За социалните проблеми 

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков, С. Марков. Човекът е отречен  

И. Нацов. Вилхелм Гризингер – романтизъм, класика и прозрение 

ОБЗОРИ

Л. Хранов. За връзката между креативност и биполярно афективно разстройство         

З. Арабаджиев, Р. Маджурова. Биопсихосоциален модел на предменструалното дисфорично разстройство  

Д. Хрусафов, Хр. Кожухаров. Тютюнопушачът – временно зависим или завинаги обречен

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Стоянов, С. Кандиларова, Н. Сиракoв, М. Стоева, К. Велкова. Психиатрията в криза: възможности на транслационното функционално невроизобразяване

С. Попов. Сексуалните дисфункции в DSM 5 – критичен анализ 4 години по-късно

И. Нацов. Психиатрия, психосоматика и епистемологичният дуализъм в медицината

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, Т. Бацева, Р. Патричева, Т. Пракова, К. Джеджева, А. Толев, Н. Пировски, Р. Гъдев. Проминиращи персекуторни налудности и идентифициране лицева експресия на страх при шизофрения      

Г. Радкова, Р. Димитрова, П. Петров, Д. Хрусафов Употреба на антипсихотици в детско-юношеска възраст – съвременен подход на лечение 

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

И. Нацов. Вилхелм Гризингер и Националната програма за психичноздравна реформа в България – 2017    

Д. Хрусафов, И. Александров, Хр. Кожухаров. Модели на поведение при зависимост от хазарт 

С. Нацова. Психиатричното сестринство в държавните психиатрични болници като фактор за синдром на изпепеляване