Българско списание за психиатрия, 2023; 8(4):14-21

Дебют на психиатрични разстройства в хода на постковидния синдром. Серия случаи от практиката

Йоанна Маринова, Милена Димитрова
Клиника „Психиатрия“, Военномедицинска академия – София

Резюме. Увод: SARS-CoV2 е вирус с доказани невротропни свойства. Невропсихиатричните прояви, свързани с преболедуване на COVID-19, са резултат от проникването на вируса в централната нервна система. В зависимост от тежестта на боледуване като последствие могат да се развият разнообразни психиатрични заболявания в хода на постковидния синдром. Материал и методи: Представена е серия от 14 случая на пациенти (9 мъже и 5 жени на възраст между 25 и 68 г.), постъпили за лечение на психиатрично заболяване до 4 месеца след преболедуване на острите симптоми на COVID-19 за периода 2020-2022 г. Нито един от тях не е имал история за боледуване от психично разстройство в миналото, но 3 от тях имат данни за фамилна обремененост с такова. На всички пациенти са направени невроизобразително и невропсихологично изследване, 1 от пациентите е провел ЕЕГ поради съмнение за епилептиформен процес. Резултати: От 14 пациенти 6 са с установена органична находка – 5 от тях имат данни за корова атрофия от невроизобразително изследване, а 1 показва патологични промени в ЕЕГ. Афективните разстройства са най-разпространени в групата. 6 от пациентите (42,8%) изявяват симптоми от всички видове афективни епизоди: 3 смесени, 2 тежки депресивни епизода (1 с психотични симптоми) и 1 маниен. Половината от тях имат доказана корова атрофия. Острите психотични разстройства са на второ място, като засягат 5 пациенти (35,7%), като при 2-ма от тях се установява корова атрофия, а при един – абнормен ЕЕГ запис. На трето място по честота се нареждат тревожните разстройства – 3-ма от пациентите, като 2-ма от тях се презентират с предимно соматизационни симптоми. При 7 (50%) от пациентите се установява от лек до умерено изразен когнитивен дефицит. От изследваната група пациенти 5 са били с умерено тежко и тежко COVID-19 протичане, налагащо хоспитализация в болница и кислородолечение. Заключение:  Пациентите с постковиден синдром е възможно да развият разнообразни психиатрични разстройства, които да нарушат функционирането им и това не зависи от тежестта на прекараната ковидна инфекция, а от продължителността и тежестта на невровъзпалителните процеси, последващи от нея. От особено значение е навременното разпознаване и лечение на тези състояния, а подходът при тях би следвало да бъде комплексен и мултидисциплинарен, тъй като протичането и прогнозата им са различни от ендогенните психични разстройства.

Ключови думи: COVID-19, постковиден синдром, психично разстройство, остра психоза, депресия, мания

Пълен текст тук.