Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):33-35

Влиянието на „страха от пропускане” върху връзката между пристрастяването към социални медии и компулсивното пазаруване при младежи от Индия

Сурай Куше Шекхар

Department of Technology Managemnt, SMEC

Vellore Institute of Technology, Vellore, Tamilnadu – 632014, India

Резюме. Влиянието на социалните мрежи върху младите хора е огромно. Проучването изследва ролята на „страха от пропускане” (FoMO) за връзката между пристрастяването към социални медии и компулсивното пазаруване при младежи от Индия. Чрез статистическата техника структурно моделиране се установява, че пристрастяването към социални медии значимо влияе върху компулсивното пазаруване при изследваните студенти. Пристрастяването към социални медии влияе съществено върху FoMO и FoMO от своя страна допълнително увеличава компулсивното пазаруване. Изтъква се медииращата връзка на FoMO между пристрастяването към социални медии и компулсивното пазаруване. Предлагат се стратегии за справяне при тези зависими поведения.

Ключови думи: пристрастяване към социални медии, „страх от пропускане”, компулсивно пазаруване, стратегии за справяне

Пълен текст тук.