Българско списание за психиатрия, 2022; 7(2):25-30

ОБРАЗЪТ НА ТЯЛОТО И БАРИАТРИЧНАТА/МЕТАБОЛИТНАТА ХИРУРГИЯ

Елена Иванова1, Росен Енев2

1УМБАЛ „Александровска”, Медицински факултет, Медицински университет – София

2Инженер на свободна практика – София

Резюме. Пациентите със затлъстяване имат редица съпътстващи заболявания, които засягат цялостното им здраве и психическо благополучие и често водят до социална дисфункция. При тази група пациенти бариатричната/метаболитната хирургия е едно от възможните решения на техните проблеми. Намаляването на телесното тегло води до значително подобряване на здравето, физическата активност и социалното функциониране. При тези пациенти е необходимо да се следи динамиката на психическото състояние – преди и след операцията, както и да се отчитат промените в образа на тялото като един от чувствителните показатели.

Ключови думи: затлъстяване, бариатрична/метаболитна хирургия, образ на тялото

Пълен текст тук.