Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):38-43

ТРИУМФЪТ НА СЕРБСКИ НАД КЛАСИЦИТЕ 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. НОВИЯТ (СТАР) ПОГЛЕД ВЪРХУ КАТАТОНИЯТА В МКБ-11 И DSM-5

Петър Маринов
ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” – София-град
МФ към Тракийски университет – Ст. Загора
МФ към СУ „Св. Климент Охридски” – София

Резюме. Кататонията е важна част от съвременната психиатрия. Нозологичната принадлежност на това разстройство е обект на дебат. Двете съвременни класификации, МКБ-11 и DSM-5, промениха и преразгледаха концепцията за кататонията като субтип на шизофренията. Тя е включена не само сред субтиповете шизофрения, но и в други категории. Болестността от кататония корелира позитивно с някои инфекциозни заболявания. Състоянието може да бъде свързано също и с някои афективни и органични разстройства, както и с някои интоксикации.
Ключови думи: кататония, шизофрения, МКБ-11, DSM-5

Пълен текст тук.