Българско списание за психиатрия, 2019; 4(4):10-26

ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ И ШИЗОФРЕНИЯ. АНАЛИЗ НА ТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ

Кристина Седмакова1, Анна Джисова1, Даниела Радева1, Никола Цонев2, Силвия Раловска1,
Стефан Попов3, Петър Маринов4

1ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД

2студент, МУ – Варна

3Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив

4Катедра по неврология, психиатрия и МБС, Медицински факултет, Тракийски университет

Резюме. Представяме клиничен анализ на три случая с обширен обзор върху проблемите на половата идентичност при шизофрения. Разглеждат се варианти на полова идентичност в широките граници на нормата, преди възникване на психозата, както и налудното трансформиране на половата идентичност при шизофрения.

Ключови думи: полова идентичност, транссексуалност, полова дисфория, шизофрения, граници на Аз-а

 

Пълен текст тук.