Българско списание за психиатрия

ISSN / E-ISSN: 2367-881X / 2367-8828

За списанието

Списанието е орган на Българската психиатрична асоциация (БПА), водещата организация на психиатрите в България (член на Световната психиатрична асоциация), и е редовно издание с 4 броя годишно от 2016 г. Неговата мисия е да публикува оригинални научноизследователски статии и обзори с високо качество предимно (но не само) от български психичноздравни професионалисти и да разпространява сред тях психичноздравни политики, правила за добра клинична практика и изследователски находки.

Списанието е посветено на психичното здраве и болест и е приемник на предходни национални специализирани периодики в областта като „Душевно здраве” (1938-1940), „Съвременна медицина: неврология и психиатрия” (1962-1964), „Неврология, психиатрия и неврохирургия” (1964-1991) и „Бюлетин на БПА” (1992-2005).

Съдържанието обхваща теми от клиничната психиатрия, новости в невронауките, клиничната психология и психичноздравното обслужване. Освен оригинални и обзорни статии, които имат приоритет при публикуване, приемат се и описания на клинични случаи, рецензии на книги, писма до редактора, както и откъси от класически психиатрични текстове под отделна рубрика. Установена е ясна процедура на единично-сляпо рецензиране. Независимо от своя (предимно) национален характер, списанието има и регионално значение. Пълното му съдържание е свободно достъпно онлайн. Материали се изпращат на е-мейла на списанието след запознаване с упътванията за автори.

Списанието се реферира в БД Българска медицинска литература и Scopus.

За контакти: e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com